นิเทศออนไลน์Byศน.สพม.8
1/6
กลุ่มนิเทศติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
Videos

Enjoy our video tips to improve your team work.

FAQ

All your questions answered by our experts.

สื่อ-นวตกรรม

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นิเทศ ติดตาม

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประกันคุณภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

วัดและประเมินผล

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

Show More
กลุ่มนิเทศติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8
กลุ่มนิเทศติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now